Ag Roinnt an Chláir

 

Fleadh_INIS_2016_LOGO.png

Ag Roinnt an Chláir

Is breá linn an Clár agus ba mhaith linn an contae seo a roinnt – idir Aillte an Mhothair ar imeall Bhoirne draíochtúla, agus uiscí suaimhneacha na Sionainne ag Loch Deirgeirt. Tarraingníonn áiteanna mar Sráid na Cathrach, Cill Fhionnúrach, an Tulach, agus Dúlainn daoine a bhfuil dúil acu sa cheol. Anuas air sin tá go leor áiteanna inar féidir taitneamh a bhaint as spóirt uisce, surfáil, slatiascaireacht, galf, marcaíocht ar chapall, siúl agus rothaíocht .

D’eagraigh brainsí Comhaltais an Chláir ‘Ag Roinnt an Chláir’ chun cabhrú le cuairteoirí ar Fhleadh Cheoil na hÉireann 2016 chun taithí a bhaint as cultúr agus áilleacht nádúrtha an Chláir. Cuirfear seisiúin cheoil, damhsa seit, turasanna áitiúla agus gníomhaíochtaí do chuairteorí na Fleidhe ar siúl.

Breathnaigh ar clár na n-imeachtaí agus ar na gníomhaíochtaí a bheidh ag tarlú sna bailte agus sráidbhailte éagsúla ar fud an chontae. Tapaigh an deis chun an Clár, áit a gcoimeádtar ár dtraidisiúin chultúrtha beo, a roinnt linn.

Tá ‘Ag Roinnt an Chláir’ mar chuid de thionscnamh ‘An Clár, Contae an Chultúir’ a d’fhorbraigh Comhairle Contae an Chláir.

INIS DÍOMÁIN

LUAN 15 LÚNASA 2016
Beidh turas bus go hAillte an Mhothair le seisiún speisialta léirithe ag Brainse Inis Díomáin de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann. Beidh an seisiún ar siúl sa Teach Cheoil in Inis Díomáin, baile Chomhaltas Thuaisceart an Chláir. Séipéal Athbheochana Gotaí a bhí sa teach cheoil i dtosach agus téann a stair siar go dtí 1830. Bíonn an Teach Cheoil lán le cuairteoirí ó Iúil go Lúnasa nuair a bhíonn a grúpa ceoil féin ag seinm ann.

Teagmháil
Joe Rynne 085-1740662
IMG_4336_dolmen.jpg
IMG_2023.jpg

AN TULACH

MÁIRT 16 LÚNASA 2016
Is turas ceoil ar leith é seo in oirthear an Chláir. Siúltar ar raon lúbtha 10k ag tosnú san Aill san Fhiacail, gar le baile an fhidléara mór le rá, Vincent Griffin. Ar an mbealach téann sé tríd na bóithre casta cluthara go dtí an Mhachaire Bán, ag dul thar baile an fheadógaí Joe Bane chomh maith le bailte PJ agus Martin Hayes, Bill Malley, Mikey agus Paddy O’Donoghue agus an fidléir mór le rá, Paddy Canny. Tar éis dhá uair an chloig ar déanamh an turas bus tabharfaidh an seinnteoir consaintín, Mary McNamara, léacht faoi na cheoltóirí a luadh le linn an turais. Tabharfar an léacht i Seomra na gCartlann i gCnoc na Gaoithe (Ionad Comhaltais na Tulaí). Anuas air sin cuirfidh an tIonad taispeántas grianghrafadóireachta ar thaispeáint chomh maith le cartlann de cheol, amhránaíocht agus cultúr áitiúil. 

CÉADAOIN 17 LÚNASA 2016
Beidh seisiún speisialta ar siúl sa Windswept Inn. D’eagraigh brainse na Tulaí de Chomhaltas Cheoltóirí Éireann é.

Teagmháil
Breda McNamara 087-8350996

CILL FHIONNÚRACH

CÉADAOIN 17th LÚNASA 2016
Ar bord libh ar an turas cóitse chuig an mBoirinn le siúlóid faoi threoir Joe Queally, Bain sult as na hamhráin agus na poirt ar charraigeacha Cheann Boirne. Cuirfear lóin ar fáil i gCill Fhionnúrach agus tar éis sin rachfar ar cuairt go dtí an tIonad Bhoirne.

Teagmháil
Kilfenora/Burren: John Morgan 087-6896600  |  Burren Walk: Joe Queally 087-6260301
IMG_5577.jpg

CUINCHE

CÉADAOIN 17 & DOMHNACH 20 LÚNASA 2016
Rachaidh turas bus ó Inis go Cuinche ag 12 meán lae ar an gCéadaoin agus ar an Satharn le linn na Fleidhe. Tabharfar cuairt ar an mainistir prionsiasach i gCuinche, ar chaisleán na Cnapóige, agus ar Láithréan Oidhreachta na Sionainne i gCreagán Eoghain. Críochnóidh an lá le sóláistí beaga agus seisiún tráthnóna ag Malachy’s Bar i gCuinche.

Teagmháil
Mary Liddy 087-6187190

AN SCAIRBH

DÉARDAOIN 18 LÚNASA 2016

Tá go leor rudaí le déanamh sa Scairbh. San áireamh tá turas lae go Oileán an Chuilinn leis an treoraí agus an staraí, Ger Madden, cuairt go Seedsavers agus turas báid ó Chuan na Scairbhe go Loch Deirgeirt.

Is féidir dul go dtí na coillte cianaosta darach  sna Ráithíní. Is fiú cuairt a thabhairt ar Shéipéal Naomh Crónán i dTuaim Gréine, atá ann ón 10ú haois. Is séipéal Eaglais na hÉireann é sa lá atá inniu ann. Nó is féidir féachaint ar na fuinneoga daite atá i séipéal Caitliceach Rómhánach na Scairbhe. Tagann na fuinneoga seo ó stiúideo Harry Clarke. Is í an Oifig Turasóireachta sa Teach Margaidh sa Scairbh lárionad na n-imeachtaí seo. Beidh seisiúin cheoil sna tithe tabhairne ar fad le ceoltóirí áitiúla chomh maith le damhsa ar an sean-nós agus scéalaíocht um thráthnóna.

Teagmháil
Scariff Tourist Office 061-922724 or email scariffto@gmail.com or Mike Rodgers 087-8237380

AN FHIACAIL

AOINE 19 LÚNASA 2016
Fágfaidh turas bus Inis agus rachaidh sé i dtreo bhaile Biddy Early, bean chríonna na Fiacaile, rachaidh said ar aghaidh ansin go dtí an sráidbhaile chun stopadh ag leacht cuimhneacháin Johnny Patterson mar a mbeidh an t-amhránaí Kate Purcell ag canadh roinnt dá amhráin is cáiliúla – Goodbye Johnny Dear, The Stone Outside Dan Murphy’s Door agus Garden Where The Praties Grow. Ar aghaidh leo ansin go Loch Gréine mar a léifear amach sleachta as an eipic ‘Cúirt an Mheán Oíche’ le Brian Mac Giolla Meidhre. Ansin, rachfar ar ais go Fiacail i gcomhair dinnéir agus seisiún ceoil thradisiúnta ag Peppers.

Teagmháil
Garry Pepper 087- 9678020

CUAR AN CHLÁIR

SATHARN 20 LÚNASA 2016
Téigh siar an bhóthar go geataí an tséipéil i gCuar an Chláir. Ar an lá seo céiliúrfaimid rogha na n-amhráin ó Iarthar an Chláir. Tiocfaidh turas cóiste ó Inis i gcomhair turais chuig an sráidbhaile. Tabharfar cuairt ar roinnt de na háiteanna luaite san amhrán “The Chapel Gates” agus pléifear stair an amhráin imirce aitheanta seo. Críochnóidh an lá le beárbaiciú in O’Keefe’s Bar ag a mbeidh seisiún amhránaíochta traidisiúnta a bhuíochas don Chapel Gates Singers Club.

Teagmháil
Joe Joe Marrinan 087-9498685

MILTOWN-MALBAY

DOMHNACH 21 LÚNASA 2016
Reachtálfar ceolchoirm sa halla pobail nó amuigh faoin spéir, ag brath ar an aimsir, idir 7pm agus 9pm. Beidh ceol ó Scoil Samhraidh Willie Clancy/Ceolchoirm Oidhreacht an Chláir chomh maith le banna ceoil céilí na Tulaí, banna ceoil céilí Laichtín Naofa agus cuairteoirí speisalta. Leanfaidh seisiúin sna tithe tabhairne an cheolchoirm.

Teagmháil
Harry Hughes 065 7084281
Burren_mullagmore_n.jpg